Základní průvodce mzdovými povinnostmi zaměstavatele

Jakmile se vaše firma začne rozrůstat, pravděpodobně budete potřebovat přibrat nové pracovníky. I když to může vašemu podnikání prospět, přináší to také řadu administrativních povinností. Připravili jsme pro vás přehled klíčových aspektů, které byste měli mít na paměti, pokud jde o závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci.

Zdroj: Freepik.com

Co to je personální a mzdová agenda?

Tato agenda je jednou z nejkomplexnějších, jelikož její výstupy jsou důležité nejen pro interní účely firmy a pro státní orgány, ale také mají dopad na zaměstnance. Když začnete zaměstnávat, vzniknou vám určité povinnosti stanovené zákonem. V rámci personální agendy je nutné připravit pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, přihlášky a odhlášky zaměstnanců k sociálnímu zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a další dokumenty.

Jak na výpočet mzdy a odvodů?

Mzdová agenda zahrnuje hlavně zpracování mezd. To zahrnuje výpočet mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, daní a srážek. Výsledkem jsou materiály potřebné pro výplatu mezd, výplatní lístky, přehledy pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, údaje o pojištění a informace pro finanční úřad.

Kdy vznikají povinnosti vedení mzdové a personální agendy?

S povinností vést mzdovou a personální agendu se setkáte již při nástupu prvního zaměstnance do vaší firmy. Zaměstnancem se rozumí osoba, s níž jste uzavřeli pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o výkonu funkce jednatele.

Zdroj: Freepik.com

Jakmile se rozhodnete pro přijetí nového zaměstnance, je potřeba vyřídit několik administrativních úkonů. Personální agenda také zahrnuje vedení personálních spisů zaměstnanců. Ty musí obsahovat určité dokumenty a informace, jako jsou pracovní smlouvy, změny pracovních podmínek, dokumenty týkající se odměňování, záznamy o dovolené, nemoci, mateřské dovolené, vojenské službě, ošetřování člena rodiny, vzdělání a další.

Dalším úkolem je vedení účetnictví a mzdového účetnictví, což může být poměrně složité, proto je někdy lepší tuto agendu svěřit externímu poskytovateli služeb, případně využívat program na mzdy. To může být účetní firma, daňový poradce nebo jiný specialista.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *